CoronaWeb Sim

Evert Mouw, 26 aug. 2020

Introductie

Dit is een heel simpele simulatie (rekenmodelletje) om het publieke debat rondom COVID-19 lockdowns en vaccins te illustreren. Hoe hebben bijvoorbeeld activisten en onafhankelijke onderzoekers ("helden") effect op instituten, media en politiek?

Een aantal spelers in het publieke domein zijn gemodelleerd. Elke speler heeft invloed op drie andere spelers. Elke speler heeft op een schaal van 0 t/m 9 een "score" voor hoe graag hij een lockdown wil en hoe graag hij een vaccin wil. De spelers beginnen met hun startscore, waarna alle relaties (invloeden) doorgerekend worden, waar een eindsituatie uit ontstaat. De scores van 0 t/m 9 houden in dat de waarden 4 en 5 als het meest neutraal gelden.

De beginwaarden heb ik gegokt; een serieuze motivatie zal ik wellicht later nog toevoegen. Een heel korte en simplistische motivatie is te zien als tooltip als je de muis over de bolletjes (nodes) beweegt. Bill Gates heb ik met een knipoog toegevoegd; ik heb hem lage invloedswaarde gegeven. Je kunt zelf een beetje spelen met de variabelen: onder de grafieken kun je de JSON bewerken.

Rode pijlen betekenen een remmende (dalende) invloed; groene pijlen een stimulerende invloed. Grijze pijlen duiden op een neutrale invloed. Hoe dikker de pijl, hoe groter de invloed. In de bolletjes (nodes) geldt: geel = voor en blauw = tegen. Je ziet een licht kleurverloop, dat het verschil tussen de beginpositie (rechts) en de eindpositie (links) weergeeft. De eindpositie onstaat na het ondergaan van de invloed van andere spelers. In de dropdown kun je kiezen tussen de grafiek voor hoe graag de spelers het vaccin willen, en hoe graag ze een lockdown hebben. Ook kun je het gemiddelde bekijken.

PS: Deze pagina is niet voor mobieltjes gemaakt. Een breed computerscherm is geschikter.

Grafieken

De 2e grafiek wordt standaard niet getoond. Het is een geinige grafiek, maar je hebt er een breed scherm voor nodig.

JSON

Hier kun je zelf de "spelers" bewerken. De data is in JSON formaat. Zelf bewerken is niet foolproof. Probeer om te beginnen maar wat getallen te veranderen en er wat mee te spelen. Variabelen mogen geen spaties bevatten. Klik op "update" om de grafieken aan te passen. Als je iets doet wat mijn scriptje niet snapt, dan verdwijnt de grafiek. Met "reset" ga je terug naar werkende code.


DOT

Hieronder de dynamisch gegenereerde Graphviz DOT code. Op deze pagina gebruik ik Viz.js (Graphviz in de browser).Copyright Evert Mouw (2020).